Daiser, gevestigd te IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.daiser.nl

Daiser Postbus 291 3400 AG IJsselstein

0031612263780

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Daiser verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van Daiser en/of omdat u deze zelf aan Daiser verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Daiser verwerkt: Voor- en achternaam, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Uw e-mailberichten, Gegevens over uw activiteiten op onze website, Overige persoonsgegevens die u verstrekt, in correspondentie of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt

Daiser verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: Biometrische gegevens, in geval van door u verstrekte vingerafdrukken en/of foto’s.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Daiser persoonsgegevens verwerkt

Daiser verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van uw betaling, Verzenden van een nieuwsbrief, U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren, U te informeren over wijzigingen van de diensten en producten van Daiser, Om goederen en diensten bij u af te leveren. Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag; gerechtvaardigd belang. Daiser verstuurt géén periodieke mailings. Daiser verstuurt enkel informatieve mailings indien dit noodzakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld bij het wijzigen van de voorwaarden, bij vakantiesluiting, of wanneer er een nieuwe prijslijst beschikbaar is.

Hoe lang Daiser persoonsgegevens bewaart

Daiser hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor persoonsgegevens en bestanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Daiser verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Daiser gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Daiser hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Daiser en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Daiser een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Daiser van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@daiser.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Daiser u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Daiser reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Daiser wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Daiser neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Daiser.

Privacybeleid opgesteld door Daiser, oktober 2019.

Terug naar de contactpagina