Levertijd:

De levertijd van de gravures ligt rond 1 week (5 werkdagen), vanaf het moment dat de opdracht bij Daiser binnenkomt. Aan deze levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. In drukke periodes kan de levertijd langer worden. Indien mogelijk zal Daiser dit van te voren aangeven. Wanneer de opdrachtgever de sieraden voor een bepaalde datum weer in huis wil hebben, geeft de opdrachtgever dit van tevoren aan door direct contact met Daiser, via mail of telefonisch, zodat Daiser daar rekening mee kan houden, en dit kan bevestigen of ontkrachten. Wanneer er slechts bij het pakket een notitie is ingevoegd dat de sieraden binnen 3 dagen weer in huis moeten zijn, kan hier geen garantie op worden gegeven. Ook op bezorgdagen en -tijden heeft Daiser geen enkele invloed.

Verzending:

In de meeste gevallen wordt de retourlevering verzorgd door MikroPakket, en eventueel via Aangetekende PostNL. Daiser brengt de opdrachtgever op de hoogte van de verzending, met tracktracecode. De kosten voor het verzenden zijn voor de opdrachtgever. In geval van vermissing van de zending, of beschadiging tijdens de verzending, moet contact opgenomen worden met Daiser. Daiser zal vervolgens de klacht doorgeven aan de betreffende bezorgdienst.

Garantie:

Garantie op gravures naar redelijkheid. Uiteraard doet Daiser er alles aan om te zorgen dat de klant lang plezier heeft van de geleverde gravures.

Slijtvastheid: In sommige gevallen zal er minder diep gelaserd worden, bijvoorbeeld bij holle sieraden, vergulde sieraden, sieraden met een opstaande rand, of harde metalen zoals staal/titanium die minder slijtgevoelig zijn.

Verwachtingen: Daiser heeft ervaring als goudsmid, en ziet daardoor vaak in hoe een gravure gewenst is. Indien een gravure niet duidelijk is doorgegeven, zal Daiser bij twijfel contact opnemen met de opdrachtgever. Indien Daiser een schriftelijke uitleg of tekening verkeerd begrepen heeft, ligt de verantwoording bij de opdrachtgever.

Fout in de gravure: Indien er iets niet goed is gegaan, danwel spelling, danwel overige instellingen, danwel een mankement aan de laser, dient de opdrachtgever direct contact op te nemen met Daiser. Klachten dienen binnen 2 weken te worden gemeld. Na overleg, met foto, of overig aantoonbaar wat de fout inhoudt, zal worden gekeken naar een passende oplossing.

Aansprakelijkheid:

Risico voor de opdrachtgever:

Indien er iets mis gaat met de gravure, bijvoorbeeld doordat een sieraad te dun is, en de laser er doorheen schiet; indien een gravure in een sieraad met een (edel)steen moet worden gezet, en de (edel)steen kapot gaat door de ontstane hitte tijdens het lasergraveren, of door het inklemmen van het sieraad; indien een gravure op een onyx gelaserd moet worden, en de onyx kapot gaat, aangezien bij een natuurproduct zoals onyx niet van tevoren kan worden ingeschat hoe de onyx onder de laser zal reageren.

Risico voor Daiser:

De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt. Indien de verzekering niet uitkeert, is Daiser maximaal aansprakelijk tot de nettoprijs van de opdracht, of de fase/werkzaamheden waar de schade direct of indirect uit voortvloeit. Daiser is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, ontstaan door onjuiste of onvolledige gegevens die de opdrachtgever aan Daiser heeft verstrekt.

Prijzen:

Een prijslijst kan op verzoek van de opdrachtgever worden toegezonden. De prijslijst is slechts een indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Omdat Daiser vooral met unieke stuks werkt, zijn de prijzen op de prijslijst soms niet toereikend. Soms wordt er een meerprijs berekend, indien dit door Daiser redelijk wordt geacht. De prijslijst kan op elk moment door Daiser worden aangepast. De prijzen zijn gebaseerd op alleen lasergraveren, het nabewerken (schuren en polijsten) wordt door de juwelier/goudsmid uitgevoerd. Prijzen bij prijsopgaves zijn altijd exclusief btw en exclusief verzendkosten.

Betalingstermijn:

De standaard betalingstermijn is 7 dagen. Indien niet aan de betalingsvoorwaarden worden voldaan binnen 7 dagen, wordt er een herinnering gestuurd. Indien de betaling na 30 dagen nog niet is voldaan, zal Daiser de vordering uit handen geven aan een Nederlandse Incassodienst. De in gebreke blijvende opdrachtgever zal aansprakelijk worden gesteld voor alle daaruit voortvloeiende incassokosten en boeterenten. Indien er een geschil is in de uitvoering van een gravure, is dit nimmer een reden om niet aan de betalingsvoorwaarden te voldoen. Indien er een betalingsachterstand is ontstaan, behoud Daiser het recht voor om nieuwe opdrachten achter te houden tot de nog openstaande posten en de nieuwe factuur in zijn totaal zijn voldaan, alvorens de nieuwe opdracht af te sturen.

Eigendomsrechten:

De originele bestanden (foto’s en vingerafdrukken) van de opdrachtgever zijn strikt persoonlijk en zullen nooit worden doorgegeven aan derden of gebruikt voor een sieraad van een andere opdrachtgever. Bestanden worden 7 jaar bewaard om later nog eens door Daiser voor dezelfde opdrachtgever te kunnen worden gebruikt. Indien gevraagd kan Daiser de originele bestanden aan de opdrachtgever doorsturen. Indien bestanden niet meer beschikbaar zijn om wat voor reden dan ook, kan Daiser hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. De door Daiser bewerkte bestanden vallen onder intellectueel eigendom van Daiser. Door graveerwerk uit te laten voeren door Daiser geeft de opdrachtgever toestemming aan Daiser om het graveerwerk voor eigen reclamedoeleinden te gebruiken. Het privacybeleid staat hier vermeld.

Algemene Voorwaarden opgesteld door Daiser, oktober 2019.

Terug naar de contactpagina